Mòdul

Fluids

Programari de gestió dels serveis tècnics

principals
funcionalitats

 • Captació i importació de consums fluids (aigua, gas, petroli…).
 • Alertes sobre els fluixos.
 • Elaboració de contractes amb proveïdors

Principal
interès

 • Observació del consum, L’agent introdueix o importa directament les dades recollides pels proveïdors en els comptadors d’electricitat, aigua, gasoil…
 • Ser alertat sobre els informes periòdics, L’agent està informat de les futures intervencions.
 • Gestió de contractes i factures, Establiment de subministraments, contracte amb proveïdors i imputació pressupostària de factures

Reservació

Programari de gestió dels serveis tècnics

Detall des les funcionalitats

Consum

 • Informe, Valor de consum indicat en els comptadors.
 • Distribució per edifici, Assignació automàtica dels consums segons les claus de distribució.
 • Cost, cost generat pel consum indicat en la factura.
 • Factura, addició de la factura adjunta a l’informe.

Abonaments

 • Contractes, Gestió i seguiment del contracte establert amb el proveïdor.
 • Punt de comptatge,Assignació de subscripcions als comptadors.
 • Comparatiu amb el consum,Relació entre les despeses recollides, pagades i subscrites.
 • Alertes, Notificació dels terminis de notificació i de renovació de contractes.

interès de la GMAO

mòdul fluids

Es poden exportar arxius del Iberdrola, Endesa, ...

Sí que sí. La importació es fa fàcilment des del programari.

Només cal seleccionar el model de dades, per exemple “Iberdrola” i després descarregar el fitxer rebut pel proveïdor. En col·laboració amb els proveïdors nacionals, podem preparar una àmplia selecció de models.

No dubti en contactar amb nosaltres per a més detalls.

demanda de demostració

Voleu una demostració del nostre programari ? No dubtin més, feu clic aquí mateix per contactar-nos.

dubtes ?

Un primer contacte, una demanda d’estimació abans d’entrar en el detall del programari. Contacteu-nos.