Mòdul

Intervenció

Intervenció

principals
funcionalitats

 • Crear i gestionar les sol·licituds d’intervenció.
 • Validar i proritzar  les intervencions.
 • Définir i assignar tasques.
 • Planificar  els horaris.
 • Seguir i tencar les intervencions.

Principal
interès

 • Crear i gestionar les sol·licituds d’intervenció.
 • Validar i proritzar  les intervencions.
 • Définir i assignar tasques.
 • Planificar  els horaris.
 • Seguir i tencar les intervencions.

Intervencions

Programari de gestió dels serveis tècnics

Detall de les funcionalitats

Sol·licitud

 • Sol·licitant, Identificació del sol·licitant des del directori disponible o reconeixement automàtic mitjançant identificadors de connexió.
 • Sol·licitud, introducció del títol, descripció, ubicació, servei tècnic pertinent, afegir un annex com una foto.
 • Tractament, validació o rebuig de la sol·licitud. Enllaç a un circuit de validació del particular.
 • Priorització, data en què la intervenció ha de tancar-se teòricament.
 • Categories, qualificació de la naturalesa de la sol·licitud (reparació, millora, vandalisme,…).
 • Alertes, notificació enviada al sol·licitant durant el registre i en el moment de la validació/rebuig.

Planning

 • Planificar, assignar la tasca de la intervenció a un agent, un equip o un proveïdor.
 • Horaris, Gestió de les hores treballades i de les absències.
 • Recursos, comprovació de la disponibilitat del material i del vehicle necessari per a la intervenció.

Intervencions

 • Fitxes, impressió de paper de les fitxes d’intervenció, separades o agrupades per equips, per setmana,…
 • Seguiment, comprovació de l’estat d’avançament d’una intervenció i control de les que hagin superat la data límit.
 • Cost, generació automàtica del cost de la intervenció, dividit entre cost humà, material i subministraments.

Tasques

 • Stock, comprovació en la creació de la tasca, de la disponibilitat dels subministraments en estoc.
 • Informe, introducció del temps passat i dels subministraments realment consumits.
 • Tancament automàtic de l’intervenció quan s’acaba la tasca.
 • Alertes, notificació al sol·licitant que assenyali que la intervenció s’ha realitzat correctament.

voleu una demostració

Voleu una demostració del nostre programari ? No dubtin més, feu clic aquí mateix per contactar-nos.

un dubte ?

Un primer contacte, una demanda d’estimació abans d’entrar en el detall del programari. Contacteu-nos.

interès de la gmao

mòdul intervenció

El mòdul Intervenció té com a objectiu facilitar les sol·licituds per part dels agents habituals però també pels mateixos sol·licitants. Per exemple, una directora d’escola podrà informar de les reparacions que s’han de fer en els seus edificis directament al seu compte OpenGST. També podrà seguir l’estat d’avançament de la intervenció, tant en el programari com a través de notificacions rebudes per correu electrònic.

No obstant

L’assignació d’intervencions a proveïdors permet cobrir tots els escenaris possibles. Per a les obres que s’estenen durant diverses setmanes, el DST i els responsables de servei poden controlar la correcta realització de les intervencions i ser alertats dels possibles retards.

Finalment, el mòdul Intervenció calcula automàticament el cost de la intervenció. Té en compte el cost humà, el cost del material i el cost d’ús del material.

Per els serveis tècnics

El primer repte del nostre programari de gestió de serveis tècnics és centralitzar i seguir les sol·licituds d’intervencions. En efecte, la comunitat sovint té dificultats per reunir les sol·licituds que s’expressen a través dels diferents canals com el telèfon, el correu electrònic o una persona de pas.

Segon

L’objectiu d’aquest mòdul és facilitar el treball de coordinació per al responsable del servei. Un cop validada la sol·licitud, es tracta per a ell de transmetre la fitxa d’intervenció als seus agents que realitzaran el treball en el terreny. Segons el caràcter d’urgència, primer podria passar per una planificació de tasques per a una millor gestió de les tasques del temps.

Els mitjans utilitzats com el vehicle, el material i els subministraments s’han de reservar abans o declarar en el moment de la presa de la tasca.

voleu una demostració

Voleu una demostració del nostre programari ? No dubtin més, feu clic aquí mateix per contactar-nos.

un dubte ?

Un primer contacte, una demanda d’estimació abans d’entrar en el detall del programari. Contacteu-nos.