Mòdul

Patrimoni

Patrimoni

Patrimoine

principals
funcionalitat

 • Gestió del referencial patrimonial.
 • Enriquesament de les propietats.
 • Gestió dels equipaments.
 • Seguiment dels contractes i controls periòdics.

Principal
interès

 • Completar la informació de cada element patrimonial.
 • Centralitzar tot el patrimoni construït i no construït.
 • Instruir i seguir els contractes de seguretat, de control periòdic i de manteniment.

Patrimoni

Programari de gestió dels serveis tècnics

detall de les fucnionalitats

referencial Patrimonial

 • Identificació, Nom, data d’entrada i data de sortida.
 • Cadastre, Comú, prefix, full, número, secció, interfície amb cadastre.gouv.fr (visualització directa).
 • Dimensions, Longitud, amplada, superfície de terra, alçada.
 • Localització, Geolocalització d’un edifici (longitud, latitud), interfície Openstreetmap.
 • Fotos, Vistes exteriors, vistes interiors.
 • Terreny, Adquiridor, cessionari, notari, mètode d’adquisició, valor d’adquisició, despeses de notari, data del registre fonamental…
 • Composició, pisos (nivells i subnivells), sales, parts comunes, garatges, aparcaments.
 • Propietats, Materials de construcció (murs, sostre, sòls..), aïllament (interior i exterior), accessibilitat (ascensors, escales, equips PMR)…
 • Ocupació, Ocupant, efectiu, capacitat d’acollida, classificació ERP, classificació IGH…

Equipaments i intervencions.

 • Seguretat, extintors, detectors de fum, motors d’extinció de fum, vàlvula d’extinció de foc…
 • Fluids, Connexió amb els comptadors: electricitat, combustible, aigua, telèfon, gas.
 • Equipaments, Calefacció / aire condicionat, electricitat / domòtica, plomeria, mobles…
 • Condicions d’intervenció, Presència d’amiant, alarma, claus…
 • Contractes, manteniment, controls reglamentaris, assegurances…
 • Històric de les intervencions, Llista de les intervencions, controls, entrevistes realitzades sobre aquest element patrimonial classificat per data amb els costos.
 • Finances, síntesi de costos: reparacions, manteniment, controls, assegurances…

Contractes

 • Identificació, nom, categoria, proveïdor/prestador, data d’efecte, data de finalització, avís previ, renovació.
 • Patrimoni, Edificis, equipaments relacionats per el contracte.
 • Responsable, Servei tècnic encarregat de la supervisió del contracte.
 • Intervencions, Recurrència de les tasques curatives (generades en el mòdul Intervencions). Qualificació de les tasques preventives.
 • Alertes, desencadenant alertes per a tasques programades i per a terminis de renovació del contracte.

demanda de dmostració

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

dubtes ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

interès de la gmao

mòdul patrimoni

L’objectiu del mòdul Patrimoni és permetre als serveis tècnics conèixer millor el patrimoni del municipi: edificis, carretera, espai verds, material, vehicles, mobiliari urbà, terreny no construït (constructible).

Es tracta de centralitzar la informació “estàtica” de diferents natures (cadastre, terreny, finances, tècnica, administrativa, jurídica) i la informació de vida del bé patrimonial com l’historial de les intervencions.

A continuació, es tracta de gestionar els contractes (assegurança, manteniment) i els controls reglamentaris (Equips de seguretat incendiària, il·luminació, electricitat…). El mòdul Patrimoni incorpora un mecanisme d’alerta simple i eficaç per no oblidar res de l’expiració d’un contracte o d’una operació de verificació.

per els serveis tècnics

El primer objectiu del municipi és garantir el bon estat del seu patrimoni. Conèixer l’estat de salut d’un edifici o d’un equipament permet allotjar els recursos necessaris interns (gerència) o externs (prestataris) per al seu manteniment i reparacions. Pel que fa als ERP, establiments que reben el públic, la comunitat s’ha d’assegurar del correcte compliment de la normativa vigent, en particular els SSI (Sistema de Seguretat contra Incendis o els accessos PMR (Persones amb Mobilitat Reduïda).

Segon

El repte d’aquest mòdul Patrimoni per al municipi és poder analitzar fàcilment els costos. D’una banda es troben càrregues ja gastades amb una ventilació entre el manteniment, les reparacions, els controls o encara els fluids (enllaç amb el mòdul Fluides). D’altra banda, hi ha les despeses que s’hauran de gastar en els propers anys, Operacions plurianual, per fer treballs, per exemple. Hi ha una correlació directa amb els pressupostos previsibles.

demanda de demostració

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

dubtes ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.